Kindermassage


Kindermassage is gericht op het terug vinden van rust in het kind. Als er klachten zijn, is dat omdat het kind chaos in het hoofd heeft, doordat de gevoelens en prikkels die het binnen krijgt niet goed kan verwerken en doseren.

Kinderen staan heel erg open voor hun omgeving. Elke dag wordt er veel van ze verwacht. Ze ontwikkelen zichzelf in een hoog tempo en hebben buiten school om veel activiteiten. Veel kinderen krijgen daardoor veel prikkels binnen om te verwerken. Vaak is het moeilijk voor ze om al deze prikkels te verwerken en te doseren, wat kan leiden tot fysieke en emotionele klachten zoals spanningen, slapeloosheid, buikpijn, hoofdpijn, bedplassen en/of gedragsproblemen.

Door op jonge leeftijd te beginnen met masseren, leert het kind de indrukken die het overdag op doet te verwerken en het een plek te geven. Waardoor zij rust krijgen om nieuwe indrukken te kunnen opnemen de volgende dag.

Kindermassage bij Vonn's praktijk in Amersfoort

” Een kindermassage is een liefdevolle manier om kinderen rust te geven. Het helpt ze om de prikkels te verwerken “

Fysieke aanraking is voor ieder mens een levensbehoefte naast eten en drinken. Bij kinderen is deze behoefte groter en kinderen zijn er gevoeliger voor. Door een liefdevolle aanraking ervaren kinderen rust, voelen zich veilig, zelfverzekerder, zitten lekkerder in hun vel, gaan intensiever spelen, slapen beter, groeien beter, kunnen zich beter concentreren en reageren minder snel agressief. Voor nieuwetijdskinderen die extra gevoelig zijn voor de prikkels van buitenaf en kinderen met gedragsproblemen zoals ADHD, ADD, PDD NOS en autisme is dit erg belangrijk.

Hoe wordt er gemasseerd


Kindermassage wordt gegeven op de kleding, maar kan ook op de huid, wordt niet langer dan 30 minuten gegeven en er is altijd één van de ouders bij aanwezig, dit om te zorgen dat papa of mama dichtbij is, wat veiligheid geeft en om misstanden te voorkomen.

Kindermassage kan ook thuis gegeven worden in de eigen veilige vertrouwde omgeving, waar het kind zich veilig en vertrouwd voelt, op deze manier wordt voorkomen dat er te veel nieuwe prikkels op het kind afkomen. Hierbij  leer ik de ouders hoe zij hun kind kunnen helpen om te zorgen dat het zich rustiger gaat voelen, beter kan inslapen, zich beter kan concentreren en minder snel agressief wordt van alle dagelijkse prikkels en indrukken.